Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

TVGS- TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC HUYỆN HÓC MÔN (ĐỢT 10)

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: TVGS- TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC HUYỆN HÓC MÔN (ĐỢT 10)
Vị trí: Quận Hóc Môn    
Tổng mức đầu tư: 10,000,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: .../HĐ-TVGS
Giá trị hợp đồng: 54,000,000 Ngày ký HĐ: 04/10/2022
Ngày bắt đầu: 04/10/2022    
Ngày kết thúc: 10/11/2022
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: GTCC
Độ khó: B
Thông tin khác:
Quy mô HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC CẤP III
Mô tả thêm HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC CẤP III
Loại Giám Sát Hạng mục Cấp thoát nước
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác