Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

TVĐT- GIA CÔNG CHẾ TẠO VẬT TƯ DỰ PHÒNG BỘ SỬA CHỮA KHẨN CẤP ỐNG BÊ TÔNG BỊ VỠ , HƯ HỎNG NẶNG D1800, D2000 SỬA CHỮA KHẨN CẤP CHO TUYẾN ỐNG BÊ TÔNG

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: TVĐT- GIA CÔNG CHẾ TẠO VẬT TƯ DỰ PHÒNG BỘ SỬA CHỮA KHẨN CẤP ỐNG BÊ TÔNG BỊ VỠ , HƯ HỎNG NẶNG D1800, D2000 SỬA CHỮA KHẨN CẤP CHO TUYẾN ỐNG BÊ TÔNG
Vị trí: Quận 1    
Tổng mức đầu tư: 1,900,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: ..../HĐ-TVĐT
Giá trị hợp đồng: 5,800,000 Ngày ký HĐ: 17/10/2022
Ngày bắt đầu: 17/10/2022    
Ngày kết thúc: 07/12/2022
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: GTCC
Độ khó: B
Thông tin khác:
Quy mô HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC
Mô tả thêm HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC
Loại Tư vấn đấu thầu Hạng mục Cấp thoát nước
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác