Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

Thẩm tra TKBVTC-DT-ATGT Dự án: Nâng cấp mở rộng DT823B - Đức Hòa, Long An.

Tên dự án/công trình: LD- Thẩm tra TKBVTC-DT-ATGT Dự án: Nâng cấp mở rộng DT823B - Đức Hòa, Long An.
Vị trí: Đức Hòa    
Tổng mức đầu tư: 1,000,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: ..../HĐTV
Giá trị hợp đồng: 300,000,000 Ngày ký HĐ: 04/06/2022
Ngày bắt đầu: 04/06/2022    
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: SPACE
Độ khó: B
Thông tin khác:
Quy mô Giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp III
Mô tả thêm Giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp III
Loại Thẩm Tra Hạng mục Cầu Đường
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác