Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

SCOM CÁC HẺM PHƯỜNG HIỆP PHÚ, QUẬN 9

  • Công trình: Scom các hẻm phường Hiệp Phú, Quận 9
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
  • Mục tiêu đầu tư:

+ Thay thế cải tạo các tuyến ống hư mục để chống thất thoát và ô nhiễm nguồn nước, tăng cường lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho khu vực.

+ Giải quyết tình trạng bức xúc về nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân, nối kín mạng lưới đảm bảo điều hòa áp lực nước và an toàn cấp nước cho khu vực.

+ Hoàn thiện từng bước mạng lưới cấp nước cho khu vực.

  • Nội dung và quy mô đầu tư:

+ Ống Ø125 HDPE và phụ tùng: 184 mét

+ Ống Ø180 HDPE và phụ tùng: 1935 mét

+ Tái lập mặt đường: Theo chiều dài và kết cấu phui đào thể hiện tại bản vẽ

  • Địa điểm xây dựng: Quận 9
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp 4
  • Phương án xây dựng: Tuyến ống được bố trí dưới lòng đường

Các tin tức khác