Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

Phát triển mạng lưới phủ kín địa bàn xã Tân Túc

Công trình :CN_KS-BCKTKT: Phát triển mạng lưới phủ kín địa bàn xã Tân Túc
Chủ đầu tư:TCT Cấp nước Sài Gòn - Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông Thôn
Địa điểm:Quận Bình Chánh

Quy mô: Hạ tầng kỹ thuật cấp III

Loại:  Thiết kế Hạ Tầng

Các tin tức khác