Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ VĨNH LỘC B, HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 4)

 • Tên công trình: PTMLCN Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh (đợt 4)
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH MTV.
 • Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
 • Loại công trình: Công trình hạ tầng cấp III.
 • Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phát triển mạng lưới cấp nước Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh nhằm cung cấp nước sạch cho toàn diện nhân dân khu vực, tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước.
 • Nội dung và quy mô đầu tư:
 • Lắp đặt 5.797m ống HDPE D225mm và phụ tùng.
 • Lắp đặt 204m ống HDPE D180mm và phụ tùng.
 • Lắp đặt 15 trụ cứu hỏa D100mm và phụ tùng.
 • Tái lặp mặt đường: Toàn bộ mặt đường theo hiện trạng phui đào.
 • Một số hạng mục theo hồ sơ thiết kế.
 • Tổng mức đầu tư (là dự toán công trình): 13.425.703.000 đ.

(Mười ba tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm lẻ ba ngàn đồng).

Các tin tức khác