Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ VĨNH LỘC B, HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 3)

 • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (đợt 3)
 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
 • Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 • Phủ kín mạng lưới cấp nước cho khu vực nhằm đảm bảo điều hòa áp lực và an toàn cấp nước.
 • Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân khu vực trên.
 • Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hiệu quả nghiêm trọng.
 • Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được một trong các tiêu chí quan trọng do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề ra.
 • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt 5778m ống HDPE OD225 và phụ tùng.

+ Lắp đặt 168m ống HDPE OD180 và phụ tùng.

+ Lắp đặt 108m ống HDPE OD125 và phụ tùng.

+ Lắp đặt 16 trụ cứu hỏa D100 + 25.6m ống HDPE OD125 và phụ tùng.

+ Tái lặp mặt đường.

 • Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
 • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
 • Tổng mức đầu tư (cũng là dự toán công trình): 12.682.526.000 đ

(Mười hai tỷ sáu trăn tám mươi hai triệu năm tram hai mươi sáu ngàn đồng)

Các tin tức khác