Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ TÂN THỚI NHÌ, HUYỆN HÓC MÔN (ĐỢT 2)

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân thới Nhì – huyện Hóc Môn (đợt 2)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị được cấp nước sạch theo Nghị quyết 35 của UBND Thành phố.

+ Tránh việc phá hoại dịa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hậu quả nghiêm trọng.

+ Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được một trong các tiêu chí quan trọng do Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn – TNHH MTV đề ra.

  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt 2054m ống Ø180HDPE và phụ tùng.

+ Lắp đặt 8202m ống Ø125HDPE và phụ tùng.

+ Lắp đặt 08 trụ nước cứu hỏa Ø100.

  • Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thới Nhì – Huyện Hóc Môn
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Các tin tức khác