Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ TÂN THỚI NHÌ, HUYỆN HÓC MÔN (ĐỢT 1)

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Thới Nhì – Huyện Hóc Môn (đợt 1)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất cho người dân khu vực trên.

+ Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hậu quả nghiêm trọng.

+ Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được 1 trong các tiêu chí quan trọng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề ra.

+ Phủ kín mạng lưới đảm bảo điều hòa áp lực mạng lưới cấp nước và an toàn cấp nước cho khu vực

  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt 8.177m OD125HDPE và phụ tùng

+ Lắp đặt 2.518m OD180HDPE và phụ tùng

+ Lắp đặt 08 trụ nước chữa cháy D100

+ Tái lập mặt đường

  • Địa điểm xây dựng: huyện Hóc Môn – TP.HCM
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III

Các tin tức khác