Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ TÂN QUÝ TÂY HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 2)

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Quý Tây, xã Bình Chánh, huyện Bình chánh (đợt 2)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị được cấp nước sạch theo Nghị quyết của UBND Thành phố.

+ Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hậu quả ngiêm trọng.

+ Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được một trong các tiêu chí quan trọng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề ra.

  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt ống ф125 HDPE: 5.110,5m và phụ tùng: 26m;

+ Lắp đặt ống ф180 HDPE: 1.251m và phụ tùng: 4m;

+ Lắp đặt đoạn ống gan ф100: 08m;

+ Lắp đặt trụ nước chữa cháy D100: 03 trụ;

  • Đại điểm xây dựng: Xã Tân Quý Tây, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III

Các tin tức khác