Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ TÂN KIÊN-TÂN NHỰT-LÊ MINH XUÂN

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Kiên – xã Tân Nhựt – xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh.
  • Địa điểm xây dựng: xã Tân Kiên – xã Tân Nhựt – xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh.
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng: Thực hiện nghị quyết 35 ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân Thành phố hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch 100% cho các hộ dân. Phủ kín, hoàn thiện mạng lưới cấp nước cho khu vực quận Bình Tân. Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước. Cải thiện tình trạng sử dụng nước ngầm tại chỗ ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh và môi trường.
  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt ống HDPE 225 và phụ tùng: 3.815m

+ Lắp đặt ống HDPE 180 và phụ tùng: 18m

+ Lắp đặt ống HDPE 125 và phụ tùng: 30m

+ Lắp đặt 05 trụ cứu hỏa D100 và tái lập hoàn trả hiện trạng.

  • Công trình kỹ thuật: Công trình hạ tầng

Các tin tức khác