Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC XÃ BÌNH CHÁNH, HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 4)

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (đợt 4)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Phủ kín mạng lưới cấp nước cho khu vực nhằm đảm bảo điều hòa áp lực và an toàn cấp nước.

+ Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân khu vực trên.

+ Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hậu quả nghiêm trọng.

+ Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được một trong các tiêu chí quan trọng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề ra.

  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt 2547m ống HDPE OD180 và 8m phụ tùng.

+ Lắp đặt 4054m ống HDPE OD125 và 32m phụ tùng.

+ Lắp đặt 07 trụ cứu hỏa D100 + 9,3m ống HDPE OD125 và phụ tùng.

+ Tái lập mặt đường.

  • Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TPHCM
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Các tin tức khác