Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THỊ TRẤN TÂN TÚC (ĐỢT 2) - HUYỆN BÌNH CHÁNH

  • Tên công trình: “Phát triển mạng lưới cấp nước Thị Trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh (đợt 2)
  • Chủ Đầu Tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
  • Loại công trình: Công trình kỹ thuật hạ tầng cấp III
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phát triển mạng lưới cấp nước Thị Trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh nhằm cung cấp nước sạch cho toàn diện nhân dân khu vực, tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước.
  • Nội dung và quy mô đầu tư:

+ Lắp đặt 1.971m ống HDPE D225mm và phụ tùng.

+ Lắp đặt 869m ống HDPE D180mm và phụ tùng.

+ Lắp đặt 848m ống HDPE D125mm và phụ tùng.

+ Lắp đặt 12 trụ cứu hỏa D100mm và phụ tùng.

+ Tái lặp mặt đường: Toàn bộ mặt đường theo hiện trạng phui đào.

+ Một số hạng mục theo hồ sơ thiết kế.

Các tin tức khác