Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC HUYỆN BÌNH CHÁNH (ĐỢT 6)

  • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (đợt 6)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn  - TNHH MTV
  • Mục tiêu đầu tư xây dựng:

+ Cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực trên

+ Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây ra hậu quả nghiêm trọng.

+ Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước đáp ứng được một trong các tiêu chí quan trọng do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề ra.

  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chính:

+ Lắp đặt 6895,5m ống HDPE OD125 và phụ tùng.

+ Lắp đặt 05 trụ nước chữa cháy và phụ tùng

+ Tái lập mặt đường

  • Địa điểm xây dựng: huyện Bình Chánh, TP.HCM
  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III

Các tin tức khác