Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐƯỜNG NGUYỄN ẢNH THỦ VÀ CÁC HẺM XÃ TRUNG CHÁNH

 • Tên công trình: Phát triển mạng lưới cấp nước đường Nguyễn Ảnh Thủ và các hẻm xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.
 • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
 • Mục tiêu đầu tư:
 • Cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân khu vực.
 • Tránh hiện tượng phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện.
 • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 • Lắp đặt mới 6.612m ống HDPE OD125 và phụ tùng; 2.616,5m ống HDPE OD180 và phụ tùng; 898m ống HDPE OD225 và phụ tùng; 08 trụ nước chữa cháy D100.
 • Tái lập mặt đường.
 • Địa điểm xây dựng: huyện Hóc Môn.
 • Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
 • Tổng mức đầu tư (cũng là dự toán) công trình: 14.749.906.000 đ

(Mười bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn đồng)

Các tin tức khác