Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÃ XUÂN OAI, QUẬN 9

1. TÊN DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÃ XUÂN OAI.

2. CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 9.

3. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ, THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT; GÓP PHẦN KÉO GIẢM TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG, NGẬP NƯỚC CHO KHU VỰC PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ, QUẬN 9  NÓI RIÊNG VÀ THÀNH PHỐ NÓI CHUNG; TẠO ĐIỀU KIỆN ĐI LẠI CHO NHÂN DÂN ĐƯỢC THUẬN LỢI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC.

4. NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

* PHẠM VI DỰ ÁN:

- ĐIỂM ĐẦU DỰ ÁN: GIAO VỚI ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT;

- ĐIỂM CUỐI DỰ ÁN: GIAO VỚI ĐƯỜNG D2- KHU CÔNG NGHỆ CAO;

- CHIỀU DÀI TUYẾN: KHOẢNG 2.689 M.

* QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- ĐOẠN 1: TỪ LÝ TRÌNH KM 0 ĐẾN KM 466.16 VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 22M (BAO GỒM CẢ NÚT GIAO VỚI ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT);

- ĐOẠN 2: TỪ LÝ TRÌNH KM 0+466.16M ĐẾN KM 2+689.65M VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 30M THEO QUY HOẠCH;

- ĐOẠN HẺM 80 (CỬA XẢ THOÁT NƯỚC): MỞ RỘNG ĐOẠN HẺM 80 KHOẢNG 120,81M VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 6M THEO QUY HOẠCH;

- XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC PHÙ HỢP QUY HOẠCH;

- XÂY DỰNG BÓ VỈA, VỈA HÈ, CÂY XANH, HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG;

- SƠN ĐƯỜNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN;

5. NHÓM DỰ ÁN, LOẠI, CẤP:

- NHÓM DỰ ÁN: NHÓM B.

- LOẠI CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ.

- CẤP CÔNG TRÌNH: CẤP III.

 

 

 

 

1. TÊN DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÃ XUÂN OAI.

2. CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN 9.

3. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ, THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT; GÓP PHẦN KÉO GIẢM TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG, NGẬP NƯỚC CHO KHU VỰC PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ, QUẬN 9  NÓI RIÊNG VÀ THÀNH PHỐ NÓI CHUNG; TẠO ĐIỀU KIỆN ĐI LẠI CHO NHÂN DÂN ĐƯỢC THUẬN LỢI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC.

4. NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

* PHẠM VI DỰ ÁN:

- ĐIỂM ĐẦU DỰ ÁN: GIAO VỚI ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT;

- ĐIỂM CUỐI DỰ ÁN: GIAO VỚI ĐƯỜNG D2- KHU CÔNG NGHỆ CAO;

- CHIỀU DÀI TUYẾN: KHOẢNG 2.689 M.

* QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- ĐOẠN 1: TỪ LÝ TRÌNH KM 0 ĐẾN KM 466.16 VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 22M (BAO GỒM CẢ NÚT GIAO VỚI ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT);

- ĐOẠN 2: TỪ LÝ TRÌNH KM 0+466.16M ĐẾN KM 2+689.65M VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 30M THEO QUY HOẠCH;

- ĐOẠN HẺM 80 (CỬA XẢ THOÁT NƯỚC): MỞ RỘNG ĐOẠN HẺM 80 KHOẢNG 120,81M VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 6M THEO QUY HOẠCH;

- XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC PHÙ HỢP QUY HOẠCH;

- XÂY DỰNG BÓ VỈA, VỈA HÈ, CÂY XANH, HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG;

- SƠN ĐƯỜNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN;

5. NHÓM DỰ ÁN, LOẠI, CẤP:

- NHÓM DỰ ÁN: NHÓM B.

- LOẠI CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ.

- CẤP CÔNG TRÌNH: CẤP III.

Các tin tức khác