Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

LD-TVGS: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐT823B (ĐỨC HÒA 2-3), LONG AN

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: LD-TVGS: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐT823B (ĐỨC HÒA 2-3), LONG AN
Vị trí: Đức Hòa    
Tổng mức đầu tư: 7,945,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: ..../HĐ-TVGS
Giá trị hợp đồng: 7,945,000,000 Ngày ký HĐ: 18/04/2023
Ngày bắt đầu: 18/04/2023    
Ngày kết thúc: 23/07/2024
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: SPACE
Độ khó: A
Thông tin khác:
Quy mô Giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp II
Mô tả thêm Giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp II
Loại Giám Sát Hạng mục Cầu Đường
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác