Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

LD- thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán xây dựng, thẩm tra ATGT (phần hạ tầng kỹ thuật) - Khu công nghiệp Đức Hòa III – Long Việt (Khu 86,5 ha)

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: LD- thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán xây dựng, thẩm tra ATGT (phần hạ tầng kỹ thuật) - Khu công nghiệp Đức Hòa III – Long Việt (Khu 86,5 ha)
Vị trí: Đức Hòa    
Tổng mức đầu tư: 1,000,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: ..../HĐTV
Giá trị hợp đồng: 681,962,000 Ngày ký HĐ: 24/01/2022
Ngày bắt đầu: 24/01/2022    
Ngày kết thúc: 19/02/2022
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: GTCC
Độ khó: A
Thông tin khác:
Quy mô HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mô tả thêm HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Loại Lấy dấu Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác