Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP 1 ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT

  • Tên công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Bình)
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
  • Mục tiêu đầu tư: Nối mạng vòng các tuyến ống của Nhà máy nước Thủ Đức, tiếp nhận nước của Nhà máy nước Thủ Đức III, điều hòa áp lực và phát triển mạng khu quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ.
  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Lắp đặt mới 7270m ống HDPE OD900, 02 ống HDPE OD630 dài 130m băng song Rạch đỉa (xi phông đánh chìm) và phụ tùng có liên quan. Tái lập mặt đường.
  • Địa điểm xây dựng: Quận 7 – Huyện Nhà Bè – TP.HCM
  • Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): Lắp đặt mới 7270m ống HDPE OD900, 02 ống HDPE OD630 dài 130m bang song Rạch Đỉa (xi phông đánh chìm) và phụ tùng có liên quan. Tái lập mặt đường.
  • Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình: cấp I.
  • Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2017

Các tin tức khác