Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

KSĐH: Cắm mốc giới đối với khu vực III (Khu di tích Đồn Cây Mai)

Công trình :KSĐH: Cắm mốc giới đối với khu vực III (Khu di tích Đồn Cây Mai)
Chủ đầu tư:BQL ĐT XD CÔNG TRÌNH QUẬN 11
Địa điểm:Quận 11

Loại:  Khảo sát địa hình

Hạng mục:  Cầu Đường

Quy mô: Giao thông cấp IV

Các tin tức khác