Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

GS- TVGS THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO PHÁT TRIỂN TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC XÃ PHẠM VĂN HAI, ĐỢT 4

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: GS- TVGS THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO PHÁT TRIỂN TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC XÃ PHẠM VĂN HAI, ĐỢT 4
Vị trí: Quận Bình Chánh    
Tổng mức đầu tư: 12,592,191,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: ..../HĐTV
Giá trị hợp đồng: 252,000,000 Ngày ký HĐ: 05/06/2023
Ngày bắt đầu: 05/06/2023    
Ngày kết thúc: 29/09/2023
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: GTCC
Độ khó: B
Thông tin khác:
Quy mô HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC CẤP IV
Mô tả thêm HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP NƯỚC CẤP IV
Loại Giám Sát Hạng mục Cấp thoát nước
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác