Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

GS- TƯ VẤN GIÁM SÁT HẠ TẦNG KỸ THUẬT TOÀN DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở GÒ SAO.

Thông tin dự án:
Tên dự án/công trình: GS- TƯ VẤN GIÁM SÁT HẠ TẦNG KỸ THUẬT TOÀN DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở GÒ SAO.
Vị trí: Quận 12    
Tổng mức đầu tư: 40,000,000,000
Bước: Thực hiện
Hợp đồng: 0103/2021/TVGS/GC-GTCC
Giá trị hợp đồng: 834,900,000 Ngày ký HĐ: 01/03/2021
Ngày bắt đầu: 01/03/2021    
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Nguồn vốn: Nhà nước
Công ty thực hiện: GTCC
Độ khó: B
Thông tin khác:
Quy mô HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mô tả thêm HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Loại Giám Sát Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật
Công ty lấy dấu GTCC
Hài lòng khách hàng A

Các tin tức khác