Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

DI DỜI ỐNG CẤP NƯỚC TRONG PHẠM VI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU NAM LÝ (THAY THẾ CẦU RẠCH CHIẾC)

-    Tên công trình: Di dời ống cấp nước trong phạm vi công trình xây dựng cầu Nam Lý (thay thế cầu Rạch Chiếc)
-    Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
-    Địa điểm xây dựng: Quận 2 – Quận 9 – Tp. Hồ Chí Minh
-    Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III
-    Mục tiêu đầu tư xây dựng: Di dời ống cấp nước trong phạm vi công trình xây dựng cầu Nam Lý để phối hợp và phục vụ công tác thi công cầu Nam Lý
-    Nội dung và quy mô đầu tư:
+ Lắp đặt 443m ống gang D500mm và phụ tùng
+ Lắp đặt 337m ống thép D400mm và phụ tùng
+ Tái lập mặt đường: Toàn bộ mặt đường theo hiện trường phui đào
+ Một số hạng mục theo hồ sơ thiết kế

 

Các tin tức khác