Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

CN_KS-TKBVTC: Công trình cấp nước các xã Song An, Thành An - thị xã An Khê

Quy mô:  Hạ tầng kỹ thuật

Mô tả thêm : Hạ tầng kỹ thuật

Loại: Thiết kế Hạ Tầng

Hạng mục: Cấp thoát nước

Các tin tức khác