Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

Cn_KS, BCKTKT: Cải tạo thay thế tuyến ống cấp nước đường Lê Thị Riêng - lề số chẵn (CMT8 đến 148 Lê Thị Riêng), Quận 1

Các tin tức khác