Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

CN- CẢI TẠO PHÁT TRIỂN TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC XÃ PHẠM VĂN HAI - H. BÌNH CHÁNH - ĐỢT 4

Các tin tức khác