Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Dự án

Cấp nước xã La Ake, Auyn Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Công trình : CN_KS-BCKTKT: Cấp nước xã La Ake, Auyn Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
Địa điểm: tỉnh Gia Lai

Quy mô:  Hạ tầng kỹ thuật cấp III

Hạ tầng cấp nước

Loại : Thiết kế Hạ Tầng

Các tin tức khác