Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

DỊCH VỤ CUNG CẤP

 

- Qui họach giao thông vận tải.

- Lập báo cáo đầu tư, đề xuất dự án, lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông , hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường.

- Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông, cảng, đường thủy.

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, môi trường.

- Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất công trình, đo đạc bản đồ.

- Thẩm tra : dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp thoát nước, cảng, đường thủy, thẩm tra an toàn giao thông.

- Thí nghiệm cơ học đất, vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.

- Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án.