Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

Cầu và đường

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng Giao thông Công chính, đường sắt, đường bộ, môi trường và các công trình xây dựng khác. 

Các dịch vụ tư vấn thiết kế, thẩm tra: Lập quy hoạch GTVT, lập báo cáo đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế địa kỹ thuật, thiết kế các công trình tiện ích Giao thông, lập tổng mức đầu tư dự án, lập dự toán và tổng dự toán, thiết kế giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới và xây dựng cọc giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra hồ sơ khảo sát, báo cáo dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

Các dịch vụ khảo sát điều tra, thu thập số liệu cơ bản: Khảo sát địa hình, khảo sát đường bộ, đường sắt, khảo sát địa chất công trình và địa chât thuỷ văn, khảo sát nền, mặt đường, khảo sát giao thông, khảo sát đánh giá tác động môi trường, khảo sát phục vụ thiết kế các công trình tiện ích Giao thông, điều tra thu thập các số liệu về quy hoạch, dân sinh, kinh tế vv... 

Các dịch vụ giám sát thi công và kiểm định chất lượng: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, kiểm định, thử tải Công trình. 

Thí nghiệm: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất, đá, nền móng, vật liệu xây dựng ... 

Xây dựng các công trình thực nghiệm: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng nền móng công trình như: thi công cọc khoan nhồi BTCT đường kính đến 1000 mm, thi công cọc cát để xử lý nền đất yếu trong các công trình xây dựng. 

Các dịch vụ khác: Tư vấn quản lý dự án, thực hiện các đề tài khoa học, nghiên cứu chuyển giao công nghệ GTVT, đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn lực trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.