Liên kết web

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Địa chỉ liên hệ: 326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 443912

Fax: (028) 38 422410

MST: 0300439662

Email: info@gtcc.com.vn

SƠ LƯỢC TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH (CECC)

- Công ty Cổ phần Tư Vấn Giao Thông Công Chánh được thành lập từ Năm 1976Phân Viện Thiết Kế Tổng Hợp trực thuộc Sở Giao Thông Công Chánh (nay là Sở Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh).

Năm 1989: Được chuyển thành “Xí nghiệp khảo sát và thiết kế giao thông” trực thuộc Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố từ ngày 13 tháng 05 năm 1989 theo quyết định số 265/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 1992: Được chuyển thành “Công ty khảo sát thiết kế công trình giao thông công chánh” trực thuộc Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố từ ngày 05 tháng 12 năm 1992 theo quyết định số 163/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 1994: Được chuyển thành Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông Công Chánh  (CPCCC) từ ngày 10 tháng 10 năm 1994 theo quyết định số 3391/QĐ-UB-NCVX của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2010: Chuyển đổi thành Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Giao Thông Công Chánh (TVGTCC) theo quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 21/07/2010 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2014: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư Vấn Giao Thông Công Chánh (CECC) theo quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần  số 0300439662 đăng ký lần đầu ngày 01/10/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/10/2015.

Trong 42 năm thành lập và trưởng thành, đến nay Công ty cổ phần Tư Vấn Giao Thông Công Chánh đã có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia cố vấn, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, cùng với công nghệ và trang thiết bị khảo sát và thiết kế hiện đại nên đã có đầy đủ khả năng đảm nhận mọi công tác tư vấn thiết kế trong nước và khu vực.

Công ty cổ phần Tư Vấn Giao Thông Công Chánh hoạt động chính trong các lĩnh vực trên quy mô cả nước như sau:

- Quy hoạch giao thông vận tải.

- Lập báo cáo đầu tư, đề xuất dự án, lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông, cảng, đường thủy, thủy lợi.

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp - thoát nước và PCCC, cây xanh, chiếu sáng, tư vấn về môi trường.

- Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất công trình, đo đạc bản đồ, địa chính.

- Thẩm tra: dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp - thoát nước và PCCC, cảng, đường thủy, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.

- Thí nghiệm cơ học đất, vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD56).

- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp - thoát nước và PCCC, thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tư vấn đấu thầu dự án.

Các tin tức khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.